(III)

Sostenibilitat

Com a part activa del procés de producció de la societat i, especialment, de l’aspecte alimentari, tenim l’obligació i la responsabilitat de fer-ho bé. I bé vol dir incloure criteris sostenibles en tot allò que té a veure amb el nostre projecte gastronòmic. Des dels nostres proveïdors, la nostra operativa i el respecte al medi ambient, a una bona política d’aprofitament alimentari.