(V)

El Servei

El personal i la seva gestió, és una de les claus de l’èxit d’un establiment gastronòmic. Des de saber planificar una bona política de RRHH, a crear una coherència entre el missatge, l’experiència del client i el que transmet el nostre personal.