(IX)

Creació d’idees i oportunitats

Mitjançant tècniques de Manual Thinking (Luki Huber) potenciarem la creativitat dels participants amb l’objectiu de treure el màxim profit de les seves idees, aprenent a qüestionar-les i a aconseguir-ne de noves, i s’analitzaran els possibles canvis que es volen aplicar al projecte. Seguint les metodologies utilitzades en referents com El Bulli, aprendrem una manera pròpia de crear i innovar.