Run Design

Run parteix del disseny gràfic per oferir serveis globals de comunicació per a empreses, entitats culturals i institucions.

Run planteja solucions gràfiques i institucions. Un planteja solucions gràfiques honestes, partint de les idees i cuidant tots els elements que participen del procés, composició, fotografia, il·lustració i producció. Tenint especial cura del tractament de la tipografia.