Jaume Mendieta

Durant els estudis de disseny industrial a l’Escola Massana visc el meu primer contacte amb el món de la gastronomia participant en un projecte d’innovació per a la pastisseria Escribà. Aquella va ser la primera col.laboració amb Luki Huber, que continuarà amb el desenvolupament d’objectes per a l’elaboració i presentació d’algunes de les creacions del restaurant elBulli. La meva vinculació amb el món de la gastronomia continua l’any 2008 quan entro a formar part de l’equip de disseny de la marca de productes de cuina LéKUé. Tres anys més tard comença la meva trajectoria com a dissenyador independent i el 2016 com a dinamitzador de sessions de treball creatiu en equip, amb Manual Thinking.

www.jaumemalbareda.com